3TON
Nahajate se tukaj: Domov STORITVE

Gradnja optike

By joining the European Union (EU), Slovenia has secured the right to draw funds from the Cohesion Fund (CF), the European Regional Development Fund (ERDF) and European Social Fund (ESF). These funds represent a central financial instrument of EU regional policy, by which it contributes to reducing economic and social disparities between regions within the single European market and encourage their balanced and sustainable development. Potential recipients of funds, the access to these funds raises an additional source of financing projects.

Načrtovanje projekta

V ta namen je Ministrstvo za gospodarstvo RS (MG) objavilo »Javni razpis za pridobitev sredstev evropskega sklada za regionalni razvoj - ESRR, 2. razvojna prioriteta: Usmeritev: 2.2 informacijska družba, Projekt gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v lokalni skupnosti«.

Značilnosti razpisa:

- Predmet javnega razpisa je sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij elektronskih komunikacij v lokalnih skupnostih na območjih belih lis, kjer je izkazan neobstoj komercialnega interesa za gradnjo omrežja.
- Namen javnega razpisa za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj; Prednostna usmeritev: gospodarsko-razvojna infrastruktura; Projekt gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v lokalni skupnosti (v nadaljevanju: javni razpis) je sofinanciranje upravičenih stroškov gradnje odprtih širokopasovnih omrežij elektronskih komunikacij v lokalnih skupnostih na območjih, kjer danes širokopasovni priključki niso omogočeni in kjer ni tržnega interesa za gradnjo takega omrežja.
- Cilj javnega razpisa je zgraditi odprta širokopasovna omrežja v lokalnih skupnostih na tistih območjih, kjer širokopasovno omrežje še ni zgrajeno in kjer ni tržnega interesa za gradnjo takega omrežja. Na podlagi podpisane pogodbe je lokalna skupnost pridobila možnost črpanja sredstev ESRR za gradnjo odprtega širokopasovnega omrežja, ki ga bo zgradil in nato tudi upravljal izbrani soinvestitor. Soinvestitor bo po dograditvi omrežja le-to ponujal vsem zainteresiranim ponudnikom javnih storitev in operaterjem omrežij ter jim s tem omogočil dostop do zainteresiranih končnih uporabnikov pod enakimi pogoji.

Gradnja optičnega omrežja Na podlagi Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 13/07 - UPB-1), je gradnja odprtega širokopasovnega omrežja v javnem interesu. Zgrajeno omrežje bo odprto in pod enakimi pogoji dostopno vsem operaterjem omrežij in ponudnikom storitev.

Občine, s katerimi smo na MG do zdaj pridobili sredstva omenjenega razpisa za gradnjo optičnih širokopasovnih omrežij, so Dolenjske Toplice, Gorenja vas - Poljane, Velike Lašče, Loški Potok, Vitanje, Semič in Železniki. Vse občine so podpisale pogodbo o gradnji in pogodbo o upravljanju in vzdrževanju z našim podjetjem, prejele pozitivne sklepe in podpisale krovno pogobo z MG.

Optična omrežja, ki bodo zgrajena v času 18 mesecev ter nato upravljana in vzdrževana z naše strani za obdobje 20 do 30 let, bodo pokrila približno 5.000 gospodinjstev na območjih belih lis (območja občin, kjer ni mogoč dostop do širokopasovnega omrežja) oz. 9.500 gospodinjstev na območjih celotnih občin.

 

Operaterji

A1 red_logo

logo novi_manji

header logo2x_0_1

polans logo

Tritel d.o.o.

Nadgoriška cesta 37
1231 Ljubljana-Črnuče

T/F: +386 (0)1 56 110 15
T: +386 59 110 186
M: +386 51 692 460
E: info@tritel.si