3TON
Nahajate se tukaj: Domov ZANIMIVOSTI ACTA: EU JE UMAKNILA LASTEN PREDLOG

ACTA: EU JE UMAKNILA LASTEN PREDLOG

Zgleda, da je ACTA postala del preteklosti.

EU komisija je namreč z evropskega sodišča umaknila lasten predlog za presojo spornega trgovinskega sporazuma. ACTA bi morala preprečiti predvsem piratsko delovanje v medmrežju vendar bi pa pri tem posegala v svobodo uporabnikov interneta toliko, da bi bile ogrožene temeljne pravice uporabnikov pregledovati in si z drugimi uporabniki deliti poljubne vsebine.

Ocenjuje se, da so se možnosti za uspeh ACTA-e zelo zmanjšale po številnih protestih in negativnih reakcijah v številnih evropskih državah in da ACTA le ni bila toliko združljiva z evropsko zakonodajo, kot je to vedno poudarjala komisarka Viviane Reding.

Kaj je ACTA: Sporazum ACTA (Anti-counterfeiting Trade Agreement) je multilateralni sporazum, ki bi predlagal uvajanje novih mednarodnih kriterijev za uveljavljanje avtorskih pravic.

Glavni očitki v zvezi s spornim sporazumom, so:

  • Sporazum ACTA ni bil sestavljen na demokratično kredibilen način, hkrati pa je pravno zelo nejasen. Če bi sporazum tudi dejansko sprejeli, bi imel močan negativni vpliv na svobodo izražanja, našo komunikacijsko zasebnost in dostop do kulturnih dobrin, hkrati pa bi škodoval mednarodni trgovini in razvoju inovacij.
  • Sporazum ACTA je zaobšel ustaljene multilateralne forume, kot sta na primer WIPO (Svetovna organizacija za intelektualno lastnino) in STO (Svetovna trgovinska organizacija), ki temeljijo na demokratičnih načelih in odprtem sodelovanju ter imajo jasno določena pravila postopkov sprejemanja sporazumov.
  • Sporazum ACTA je bil dogovorjen za zaprtimi vrati, večina držav v razvoju pa je bila izključena iz pogajanj. Slednja tudi niso bila predmet demokratičnega nadzora s strani ZN, EU oziroma držav članic.
  • Namen sporazuma ACTA je bil razvoj nove organizacije  z imenom Odbor ACTA (ACTA committee), ki nima jasno določenih pristojnosti in obveznosti za delovanje na odprt, transparenten in vključujoč način, ki bi dovoljeval nadzor javnosti.
  • Odbor ACTA, katerega člani ne bi boli izbrani z javnimi volitvami, bi skrbel za uvajanja in razlago sporazuma ACTA in bi lahko celo predlagal amandmaje besedila sporazuma, ko bi le-ta bil sprejet brez kakršnegakoli javnega nadzora.
  • Nobena od vključenih strank ni še omogočila javnega dostopa do pogajalskih izhodišč, brez katerih je nemogoče razumeti večino nejasnih in dvoumnih elementov besedila.
  • Evropska komisija ni še izvedla nikakršnih ocen vpliva sporazuma ACTA, temveč je ponovno uporabila stare ocene, ki so bile izdelane za direktive o intelektualni lastnini (Intellectual Property Enforcement Directives I in II).
  • Istočasno niso bile izdelane nikakršne ocene vpliva na osnovne človekove pravice, še posebej v odnosu do držav tretjega sveta, ki pogosto nimajo enakih varoval zasebnosti, svobode govora in pravne države kot članice Evropske unije.

Operaterji

A1 red_logo

logo novi_manji

header logo2x_0_1

Tritel d.o.o.

Nadgoriška cesta 37
1231 Ljubljana-Črnuče

T/F: +386 (0)1 56 110 15
T: +386 59 110 186
M: +386 51 692 460
E: info@tritel.si